1930-1970, Crisis, oorlog, plannen


plattegrond uit 1954; de blauwe stippen markeren de posities van
een tweetal bunkers (feitelijk schuilkelders) uit de bezettingstijd

Bovenstaande kaart uit 1954 is een momentopname die representatief is voor de hele periode. Met deze constatering lijkt een mate van stabiliteit gesuggereerd die geen recht doet aan de dynamiek van de dramatische werkelijkheid. Een werkelijkheid, gekenmerkt door een diepe economische crisis, gevolgd door de tweede wereldoorlog, bezetting, vervolging en verarming. Maar ook door wederopbouw en terugkeer van welvaart.

Nieuwe Parklaan

Nieuwbouw was o.a. nodig van de Witte Brug en de Cremerbrug die op last van de bezetter in 1943 waren gesloopt als onderdeel van een tankversperring in de Atlantikwall. Deze versperring strekte zich langs het Scheveningse Kanaal uit van de Cremerbrug tot aan het Malieveld. Herstel was ook nodig van de beschadigde huizen die grotendeels door de bezetter waren gevorderd. Het hele Wittebrugpark was 'Sperrgebiet' geweest.

Maar er was meer aan de hand:

Deze algemene kanttekeningen krijgen reliëf als we de avonturen volgen van de villa's Nieuwe Parklaan 2+4 en 6+8 in hun metamorfose naar Résidence Witte Brug. Op 1 oktober 1969 registreerde het Kadaster de aankoop van Nieuwe Parklaan 4 door Cornelis Leendert den Haan. Deze project-ontwikkelaar had, samen met architect J.H. den Heijer, een bescheiden plan ontwikkeld voor renovatie en verbouwing tot enkele appartementen in het pand Nieuwe Parklaan 4.


1 november 1969, HGA-F-615586; Dienst voor de Stadsontwikkeling
rechts Nieuwe Parklaan 10+12, links Nieuwe Parklaan 2

Ondertussen groeide de bereidheid bij de buren van Nieuwe Parklaan 4 om ook tot verkoop over te gaan. Een doeltreffende oriëntatie bij de gemeente leerde dat daar wellicht bereidheid bestond mee te werken aan het verlenen van een vergunning voor nieuwbouw van een groot appartementencomplex; en een bestemmingsplan dat dit zou kunnen verhinderen was er niet. Cornelis Leendert den Haan herkende de signalen en ging opnieuw aan het werk.

In nauwelijks een jaar tijd registreerde het kadaster de volgende transacties (info Ieteke Kapteyn-Streef):
01-10-1969: huisnummer 4 met 6,90 are grond voor 170.000 gulden
30-09-1970: huisnummer 8 met 10,28 are grond voor 220.000 gulden
28-10-1970: huisnummer 6 met 8,70 are grond voor 250.000 gulden
15-01-1971: huisnummer 2 met 16,48 are grond voor 360.000 gulden

 

1890-1930 < 1930-1970 > 1970-1980

 

+ - + - +