Wensen van gebruikers van deze website

 1. De website is ontworpen om de communicatie van de VvE op een moderne leest te schoeien; de bestaande 'papieren' communicatie blijft daarnaast toch wel bestaan?
  Uitvoering: het bestuur is voornemens de traditionele papieren communicatie (vooralsnog) te continueren.
 2. De website zal zowel openbare als afgeschermde pagina's omvatten. Openbare pagina's zijn voor elke bezoeker van de site toegankelijk; afgeschermde pagina's zijn alleen toegankelijk voor leden van de VvE.
  Uitvoering: de toegang tot de website wordt geregeld met een eenvoudig maar doeltreffend stelsel van autorisaties en afschermingen dat op de server van de provider wordt geimplementeerd en door de webmaster wordt beheerd.
 3. Agenda's en Notulen van de ALV (en in mindere mate de Nieuwsbrieven) bevatten vertrouwelijke informatie en zijn niet openbaar.
  Uitvoering: zowel Agenda en Notulen van de ALV als de Nieuwsbrieven worden gearchiveerd in het Archief dat alleen toegankelijk is voor VvE-leden met inloggegevens.
 4. Voorkomen moet worden dat inloggegevens in handen komen van derden die daarmee toegang krijgen tot gevoelige informatie.
  Uitvoering: leden worden dringend verzocht hun inloggegevens niet aan anderen bekend te maken. Aanvullende beveiliging wordt verkregen door de wachtwoorden periodiek te wijzigen en de gewijzigde gegevens schriftelijk aan de leden bekend te maken, o.a. ter gelegenheid van de halfjaarlijkse vergadering van de ALV.
 5. Van de kant van het bestuur bestaat de behoefte om, naast de website, te kunnen beschikken over een alternatieve vorm van communicatie met de leden.
  Uitvoering: directe email met symbolische 'links' naar bestanden in de 'cloud' (webgebaseerde opslagdiensten, o.a. deze website).
 6. Andere wensen... (gaarne suggesties aan de webmaster)

laatste update ~2011

+ - + - +