1970-1980, van sloop naar sleutels

De succesvolle aankoop van Nieuwe Parklaan 2+4 en 6+8 werd voorlopig afgerond met een snelle sloopaktie in 1972. Na de eerdere jeugdfoto's van de villa's is het passend ook aandacht te geven aan het laatste jaar vóór de sloop.


1971: HGA-F-400145

Ondanks de rommelige situatie op het talud van nummer 2 (rechts) geeft de foto geen aanleiding te vermoeden dat de villa's in vervallen staat verkeerden. Niettemin is het waarschijnlijk dat, na 75 jaar, het onderhoud en het comfort zorgen gingen baren; toen Cornelis Leendert den Haan in 1971 langs kwam was hij welkom en de eigenaar van nummer 2 wist waarvoor hij kwam: de hoofdprijs. Den Haan was inmiddels eigenaar van de nummers 4, 6 en 8.

Daarna duurde het nog tot 1976 voordat met de bouw van Résidence Witte Brug werd begonnen. De vertraging is  mogelijk ontstaan op het nivo van de project-onwikkelaar. C.L. den Haan verkocht het terrein in 1974 aan Bouw- en Aannemingsbedrijf J.M. Bakker holding b.v. te Nieuw-Vennep. Een bedrijf dat mogelijk aanstonds heeft beseft dat de omvang van het project een maatje te groot was om er zelf aan te beginnen. In elk geval werd er niet gebouwd en niet geadverteerd.

In 1976 kwam er een nieuwe gegadigde in beeld: Pan Eurohome Nederland b.v. kocht het terrein en de bouwvergunning van J.M. Bakker holding b.v. en kon meteen aan de slag. Architect  J.H. den Heijer had inmiddels stevig doorgewerkt. Al in 1972 werd er gecorrespondeerd met de Welstandscommissie op basis van tekeningen die een opmerkelijke gelijkenis vertoonden met het definitieve project. In onderstaand fragment van een 'bestektekening' uit 1972 is sprake van 54 appartementen op het terrein van Nieuwe Parklaan 2, 4, 6 en 8:

Wie is die andere architect, Ir. F.P.J. Peutz (1896-1974) die op de bestektekening wordt genoemd? Hij is een, ook buiten Nederland bekende, architect wiens naam aan het architectenteam extra glans moet verlenen. In feite is het echter de naam van zijn bureau dat de activiteiten voortzet nadat hij zich al geruime tijd eerder had teruggetrokken. J.H. den Heijer (geraadpleegd in 2005) beschouwt zich als de eigenlijke architect van Résidence Witte Brug maar hij accepteert de tweehoofdige leiding van het architectenteam. Hij is de stabiele factor die alle fasen van het project meemaakt en die ook daarna, als eigenaar/bewoner, de lotgevallen van zijn geesteskind blijft volgen.

De naam van Peutz draagt er toe bij dat de Gemeente de ontwikkelingen welwillend blijft volgen; kennelijk is Den Heijer, aanvankelijk in beeld gekomen voor een betrekkelijk klein project in Nieuwe Parklaan 4, te licht bevonden om zonder 'supervisie' de verantwoordelijkheid voor de nieuwe ambitieuze opzet te dragen.

Hoewel voor de wijk geen bestemmingsplan is vastgesteld, zijn bezwarenprocedures en mogelijke vertragingen rond het verlenen van de bouwvergunning niet uit te sluiten. Bij een kleinschaliger maar overigens vergelijkbaar project aan de Van Lennepweg wordt in 1973 met succes massaal verzet gemobiliseerd door de wijkvereniging Wittebrug. E.e.a. is aanleiding voor de gemeente te gaan werken aan een bestemmingsplan dat uiteindelijk in 1978 door de Gemeenteraad wordt vastgesteld. Het verlenen van de bouwvergunning voor 'Résidence Witte Brug' is dan al een gelopen race en de wijkvereniging legt zich daar bij neer.

 

prospectus 1976

 

De bouw begint in 1976 en meteen wordt de zware muur op het terras van het zwembad geplaatst om verzakking van de trambaan te voorkomen. De woningen worden op de markt gezet aan de hand van een uitgebreid prospectus. De nieuwe opdrachtgevers, Pan Eurohome Nederland BV en Friesch-Groningsche Hypotheekbank NV - VastGoed, laten zich voor de verkoop bijstaan door makelaarskantoor Gemako.

Uiteraard is er gezocht naar foto's van de bouw maar er is (nog) niets gevonden.

De preciese plaats van de gesloopte villa's t.o.v. Résidence Witte Brug kan worden geďllustreerd door een oude en een nieuwe plattegrond nauwkeurig met elkaar tot dekking te brengen. Verplaatsing van de muiswijzer naar, resp. buiten het plaatje produceert het 'Swap Image' effect: de plattegronden van 1954 en 1992 worden gewisseld.


wijs met de muis naar dit plaatje voor het 'Swap Image' effect.

N.B.: in Internet Explorer moet dit 'actieve effect' worden toegestaan; standaard is het geblokkeerd. Andere browsers als Firefox en Chrome hebben er geen moeite mee.

Welke foto van Résidence Witte Brug zal de geschiedenis ingaan als de eerste? Misschien deze:


Nieuwe Parklaan 2-42B: 'Résidence Witte Brug'

Op het eerste gezicht lijkt dit een maquette maar het is wel degelijk een 'echte foto': een vergroting van een klein stukje van een luchtfoto en bewerkt door de omgeving van het gebouw onscherp te maken. De luchtfoto is niet gedateerd, maar te oordelen naar de prille achtertuinen van Résidence Witte Brug zou het 1979 of 1980 kunnen zijn.

Vanaf eind 1978 krijgen de eerste bewoners van de eerste toren hun sleutels; de 'Vereniging van Eigenaars Résidence Witte Brug' wordt opgericht op 1 oktober 1979 maar al vanaf 1978 wordt er vergaderd en begint er een Archief te groeien dat zijn eigen verhaal vertelt. Op 15 maart 1980 heeft de project ontwikkelaar Pan Eurohome Nederland nog 3 appartementen te koop; 50 zijn er inmiddels verkocht. Opvallende namen zijn de historische initiatiefnemers van 1970: C.L. den Haan en J.H. den Heijer met de huisnummers 14 en 12, naast elkaar.

 

1930-1970 < 1970-1980 > *Archief

 

+ - + - +