over deze website...

Deze website is in 2009 opgezet om te voorzien in de behoefte aan ondersteuning van informatie en communicatie binnen de Vereniging van Eigenaars van Résidence Witte Brug.

Sommige webpagina's bevatten informatie die misschien ook buiten de VvE van interesse is. De website kent daarom pagina's die voor iedereen toegankelijk zijn (bijv. over het Archief), naast pagina's waarvoor inloggegevens worden gevraagd (bijv. *Bestuur). De links naar deze beschermde pagina's zijn in het menu gemarkeerd met een *sterretje. De leden van de VvE worden schriftelijk geďnformeerd over hun gebruikersnaam en wachtwoord.

N.B.: soms lijkt het er op dat voor het inloggen helemaal geen gegevens nodig zijn. Dat komt omdat de meeste browsers proberen gebruik te maken van inloggegevens uit een eerder bezoek. U merkt dat pas als de webmaster de inloggegevens wijzigt; de browsers vragen dan opnieuw in te loggen.

Website-nieuwe-stijl.

De 'oude' website is in de zomer van 2011 grondig verbouwd. Dit hangt samen met ontwikkelingen op het gebied van HTML (de internettaal), CSS (de taal van de presentatie of stijl) en van de meest gebruikte webbrowsers. De geschetste ontwikkelingen gaan uit van de voortschrijdende scheiding van structuur en presentatie waarmee meer overzichtelijke en onderhoudsvriendelijke websites worden nagestreefd. E.e.a. faciliteert vooral de flexibiliteit en uniformiteit van het ontwerp en beheer maar het speelt zich af 'onder de motorkap' van de webmaster. Voor de gebruikers zijn het geen zaken om van wakker te liggen.

Wel is de gelegenheid benut om rekening te houden met veranderende gewoonten en behoeften van de gebruikers. Kleine schermpjes zoals die van smartphones en tablet computers zijn daarom, meer dan voorheen, geaccepteerd als serieuze ontwerpparameters. De gekozen vaste vensterbreedte van 800 pixels houdt rekening met het gebruik van een smartphone in 'landschappositie' en een tablet computer in 'portretpositie'; het is tevens een acceptabele (volgens kenners zelfs de optimale en meest gebruikte) vensterbreedte voor het lezen van tekstintensieve pagina's in een hoekje van grote beeldschermen.

 

+ - + - +